IV-V чакра, осень 2012


[pe2-gallery album=»aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTE3OTUzMjA5NDA1NTgyOTkyMzAxL2FsYnVtaWQvNTgxNzY4OTkzNDU5Njc0ODQ4MT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv»]